Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
Łap nowe wyzwania
Zapraszamy osoby zamieszkujące w woj. pomorskim, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
- kobiety,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby z maksymalnie wykształceniem ponadgimnazjalnym.

Oferujemy następujące wsparcie:
• doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania – diagnozujące możliwości i kompetencje uczestnika projektu,
• wsparcie psychologiczne – zwiększające motywację do podjęcia pracy,
• bezpłatne szkolenia zawodowe – uzupełniające kwalifikacje adekwatnie do potrzeb rynku pracy,
• bezpłatne szkolenia komputerowe ICT wraz z certyfikacją – podnoszące kompetencje cyfrowe,
• pośrednictwo pracy,
• 3 miesięczny płatny staż.
Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- profesjonalną kadrę trenerską,
- catering.

Nie czekaj ilość miejsc ograniczona!!!!!
Zadzwoń : 699 670 279
Napisz: lap-nowe-wyzwania@puls-szkolenia.pl


Zajrzyj też na: www.puls-szkolenia.pl/projekty/lap-nowe-wyzwania