Kurs – Kasjer walutowo-złotówkowy – 7 walut
Kategoria:Edukacja finansowa/Szkolenia zawodowe
Koszt szkolenia: 299 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.
Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Aktywność czasowa: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 22– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce szkolenia: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Jak wygląda nauka?

Uczestnik na platformie do nauki zapoznaje się z prezentacjami praktycznymi w j.polskim , plikami merytorycznymi w formie (pdf lub doc.),katalogami,grafikami/zdjęciami/tabelami/wykresami przykładami praktycznymi, poradami/wskazówkami/artykułami, planszami edukacyjnymi,aktami prawnymi, ćwiczeniami, quizami i testami warsztatowymi.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Kurs zgodny z Prawem dewizowym.

Program szkolenia:

Część 1

1. Wprowadzenie do historii pieniędzy w Polsce i na świecie.
2. Dawne i współczesne metody zabezpieczania pieniędzy.
3. Omówienie najważniejszych metod fałszerstwa pieniędzy.
Część 2
1. Polskie banknoty i monety oraz metody ich zabezpieczenia.
– banknoty obiegowe o różnych nominałach
– monety obiegowe i okolicznościowe
2. Euro – Wzory i metody zabezpieczenia.
3. Dolar Amerykański – Wzory i metody zabezpieczenia.
4. Frank Szwajcarski – Wzory i metody zabezpieczenia.
5. Funt Brytyjski – Wzory i metody zabezpieczenia.
6. Dolar kanadyjski – Wzory i zabezpieczenia
7. Czeska korona – Wzory i zabezpieczenia.
Część 3
1. Wprowadzenie do działalności kantorowej.
2. Biblioteka Kasjera Walutowo-Złotówkowego.
Część 4
1. Prawo dewizowe i aktualne regulacje prawne w zakresie obrotu walutami w Polsce.
Część 5
Test praktyczny i ćwiczenia sprawdzające.
Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
· osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych
· osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
· osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
· zapoznanie się dokładnie z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
· zaliczenie ćwiczeń praktycznych i egzaminu (min. 80%)
Korzyści:
· uprawnienia kasjera walutowo-złotówkowego do pracy np: w kantorze,
· możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
· szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,
· nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
· możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
· możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
· forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
· zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności na stanowisku kasjera walutowo-złotówkowego np: w kantorze,
· umiejętność rozpoznawania autentyczności banknotów,
· zdobycie wiedzy praktycznej dotyczącej cech znaków pieniężnych oraz stosowania zabezpieczeń,
· umiejętność prowadzenia działalności kantorowej.

Kontakt

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

https://julamedia.pl/produkt/7-walut/
www.julamedia.pl
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)
szkolenia@julamedia.pl