Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie: „Komputer bez strachu i tajemnic - wsparcie rozwoju kompetencji TIK” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Projekt realizowany jest przez Project HUB Sp. z o.o. oraz HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

Kurs komputerowy przygotowujący do zdania certyfikowanego egzaminu ECDL trwa 110 h dydaktycznych, poprzedzony weryfikacją poziomu kompetencji komputerowych zakwalifikowanego uczestnika (tj. testem kompetencji cyfrowych).
Szkolenie przy użyciu komputera obejmować będzie:
• Podstawy pracy z komputerem,
• Podstawy pracy w sieci,
• Przetwarzanie tekstów,
• Arkusze kalkulacyjne,
• IT Security,
• Rozwiązywanie problemów.
• Egzamin ECDL Profile DIGCOMP - egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez akredytowany podmiot z zakresu nabycia kwalifikacji komputerowych według standardów kwalifikacji cyfrowych ECDL.
W ramach projektu gwarantujemy:
• materiały szkoleniowe,
• materiały do nauki zagadnień związanych z technikami ICT,
• catering,
• bezpłatny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

1. są osobami powyżej 25 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły
25 lat),
2. uczą się, pracują lub zamieszkują w mieście Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego:
 Chęciny,
 Chmielnik,
 Daleszyce,
 Górno,
 Masłów,
 Miedziana Góra,
 Morawica,
 Piekoszów,
 Sitkówka Nowiny,
 Strawczyn i Zagnańsk.
 osoby z wykształceniem maksymalnie ponad gimnazjalnym (średnim, technicznym, zawodowym)

3. są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie technik ICT (Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych)

4. nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje również udział osób posiadających niepełnosprawność.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu pod adresem: AL. IX wieków Kielc 6/8 , 25-516 lub o kontakt telefoniczny nr: 574 891 718