Szkolenie okresowe BHP Pracodawców i innych osób kierujących

Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!

Kategoria: Szkolenia BHP/Szkolenia obowiązkowe

Koszt szkolenia: 60 zł brutto/os.

Typ szkolenia: E-learning na platformie

Opis: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Jak zapisać się na szkolenie?
www.julamedia.pl szkolenia BHP

e-mail szkolenia@julamedia.pl

Dział szkoleń 792 794 008

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Aktywność czasowa w szkoleniu: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 – godzinnym zajęciom dydaktycznych prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Czas i miejsce szkolenia: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia zamówienia. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie z indywidualnym numerem potwierdzające odbycie szkolenia (wystawiane są na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) i wysyłane pocztą – GRATIS!

Program szkolenia:

1.Wybrane akty prawne.

2.Zagrożenia czynnikami w pracy.

3.Stanowisko biurowe.

4.Postępowanie w razie wypadków.

5.Metodyka bhp.

6.Szkolenia bhp.

7.Kontrola i nadzór bhp.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Warunki zaliczenia:

dokładne zapoznanie się z każdą informacją w szkoleniu oraz uzyskanie aktywności czasowej w szkoleniu zgodnie z ofertą

zaliczenie testu na minimum 80%

Korzyści:

Uczestnik szkolenia nabywa kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat,

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
ZAPISY

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia

Dział szkoleń 792 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

szkolenia@julamedia.pl
http://julamedia.pl/produkt/bhp-pracodawcy/