Obsługa Moodle dla Administratorów- kurs stacjonarny
Koszt szkolenia: 800 zł brutto/os.** w tym materiały szkoleniowe + zaświadczenie  ukończenia szkolenia
Minimalna ilość Uczestników: 1
Maksymalna ilość Uczestników: 3
Termin szkolenia: dowolny dzień tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym*
Program szkolenia:
1. Wymagania platformy Moodle.
2. Administracja i konfiguracja platformy e-learningowej Moodle.
3. Modyfikacja wersji językowej.
4. Wtyczki serwisu.
5. Ustawienia ochrony i wyglądu platformy.
6. Kontrola raportów, rozwiązywanie problemów z Moodle.
7. Tworzenie i zarządzanie kursami.
8. Dodawanie i zarządzanie użytkownikami.
9. Uprawnienia użytkowników.
10. Tworzenie raportów z aktywności użytkowników.
11. Eksport / Import zasobów.
12. Tworzenie kopii zapasowej.
Dodatkowa opieka merytoryczna: 1 miesiąc po szkoleniu
Czas trwania: 6 godz. zegarowych
Miejsce szkolenia:  Rzeszów, sala szkoleniowa z kompleksowych wyposażeniem do nauki
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne wg. wzoru MEN §18 ustawy 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:
Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu,
Pozytywne zaliczenia zadań testowych
Korzyści:
- Szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera i Administratora Moodle,
- Indywidualne podejście do każdego Uczestnika,
- Praca na najnowszej wersji platformy Moodle,
- Możliwość modyfikacji programu szkolenia do potrzeb Uczestników,
- Tempo nauki dostosowane do stopnia zaawansowania Uczestników,
- Możliwość elastycznego dostosowania terminu szkolenia,
- Zapewniamy materiały szkoleniowe i wsparcie merytoryczne po zakończeniu szkolenia.
KONTAKT
SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
szkolenia@julamedia.pl
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8:30-16:30)
www.julamedia.pl