Zakres usług

DETEKTYWISTYKA W OBROCIE GOSPODARCZYM
1. ustalanie podmiotu
2. weryfikacja kontrahenta
3. nieuczciwa konkurencja i niedozwolone praktyki rynkowe
4. ochrona własności intelektualnej (patenty, wzory, znaki towarowe)
5. windykacja należności
6. poszukiwanie utraconego mienia
7. ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy, przedsięwzięcia naprawcze
8. wywiad gospodarczy
9. kompleksowy audyt bezpieczeństwa i ochrony

DETEKTYWISTYKA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

1. obserwacja i wywiad środowiskowy
2. ujawnianie ukrytego majątku dłużnika oraz ew. źródeł dochodu
3. zbieranie materiału w sprawach rozwodowych
4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
5. pomoc w nawiązaniu zerwanych kontaktów rodzinnych i towarzyskich
6. ustalenie dowodów pozwalających oczyścić Cię z niesłusznych zarzutów
7. ocena poprawności zebrania i zabezpieczenia przez organy ścigania dowodów, wiarygodność świadków i podejrzanych, a w razie konieczności przeprowadzenie czynności w celu pozyskania nowych, istotnych dla sprawy źródeł dowodowych
8. profesjonalna pomoc dla ofiar szantażu lub innego przestępstwa zagrażającemu bezpieczeństwu Twojemu lub osobie Tobie bliskiej (uprowadzenie, groźby, molestowanie seksualne itp.)
9. profesjonalne przeprowadzenie ekspertyz kryminalistycznych (daktyloskopijnych, fonoskopijnych, grafologicznych, badań DNA i innych)
10. wskazywanie rozwiązań w nietypowych sprawach