Ośrodek Doradztwa i Kształcenia "BAJD"
Zaprasza na kursy i szkolenia z zakresu BHP, kursy dokształcające zawodowo oraz obsługę i doradztwo w zakresie BHP.

Szkolenie wstępne BHP - instruktaż ogólny – REALIZUJEMY CODZIENNIE !
Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, inżynieryjno - technicznych, robotniczych, służby BHP.
Kurs Społecznych Inspektorów Pracy.
Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.
Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Kursy energetyczne.
Kurs obsługi suwnic i urządzeń dźwigowych.
Kurs spawania.
Kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Kurs obsługi pilarek do drewna.
Inne kursy i szkolenia według zapotrzebowań indywidualnych i zakładów pracy.

Ponadto realizujemy:
Audyty warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami poprawy warunków pracy.
Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Udział w dochodzeniu powypadkowym, a także sporządzanie dokumentacji.
Dobór odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.


PROWADZIMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ FIRM W ZAKRESIE BHP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ORAZ POLSKICH FIRM WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ.

Ceny poszczególnych szkoleń uzależnione są od ilości osób w grupie.

Stary Rynek 15-21, 85-105 Bydgoszcz
tel. 52 348 65 60, 52 348 64 42

www.bajd.com.pl
www.bajd@bajd.com.pl


OŚRODEK WPISANY DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

REGIONALNY OŚRODEK BHP NR RO 6/2009/2015
CERTYFIKAT CIOP-PIB W WARSZAWIE

Zapraszamy do współpracy !