Już dziś możesz zdobyć umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów

Kurs Weryfikacja dokumentów w dziale obsługi klienta
Promocyjny koszt szkolenia to 137 zł brutto/os.

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne do wykonania na platformie do nauki

Opis:
Podstawowymi celami szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom zdobycia unikalnej umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów firmowych oraz urzędowych. Poznanie sposobów wytwarzania dokumentów oraz zastosowanych w nich zabezpieczeń.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 24 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia wysłania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe zaświadczenie ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Program szkolenia:

1.Słownik pojęć weryfikatora dokumentów.

2.Fałszerstwa dokumentów.

3.Zabezpieczanie dokumentów.

4.Dokumenty potwierdzające tożsamości- metody zabezpieczenia m.in:

- dowód tożsamości

- paszport

- prawo jazdy

- karta pobytu

5.Legitymacje służbowe 26 dokumentów metody zabezpieczenia.

6.Pozostałe dokumenty i legitymacje oraz metody ich zabezpieczenia.

7.Pieczęcie i procedury kancelaryjne.

8.Weryfikacja firm i instytucji.

9. Narzędzia do weryfikacji danych osób i firm.

10.Egzamin praktyczny i ćwiczenia warsztatowe.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do;
- Agencji pośredniczących w wynajmie lokali i mieszkań,

- Firm leasingowych,

- Hoteli i ośrodków wypoczynkowych,

- Kancelarii prawnych i notarialnych,

- Operatorów pocztowych,

- Operatorów telewizji kablowej,

- Operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej,

- Placówek partnerskich Banków,

- Pośredników finansowych,
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Warunki zaliczenia:

- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

- zaliczenie egzaminu na min (80%).

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

samodzielnie rozpoznać cechy i znaki charakterystyczne dokumentów tożsamości,

samodzielnie ocenić autentyczność dokumentów,

samodzielnie znaleźć niezbędne informację na temat kontrahenta,

samodzielnie dokonać trafnych interpretacji zebranych materiałów.

Zdobądź praktyczne umiejętności w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów weryfikujących tożsamość.

Zapisy

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
www.julamedia.pl
https://julamedia.pl/produkt/weryfikator-dokumentow-e-learning/
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)