Ogłoszenia na Facebooku
rekomendacji na Google

Zasady korzystania z Ogłoszenia.com

Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z Ogłoszenia.com (obowiązujące od 1 stycznia 2009r. )

Wprowadzenie. Witamy na stronie www.Ogłoszenia.com  („Ogłoszenia.com ”). Wchodząc na stronę Ogłoszenia.com , wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny Ogłoszenia.com . Serwis Ogłoszenia.com jest prowadzony przez firmę PROXUS Media Group z siedzibą pod adresem 51-2614 Dashwood Drive, Oakville, ONT, Canada. Poniższe zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Korzystanie z serwisu Ogłoszenia.com . Warunkiem korzystania ze strony Ogłoszenia.com jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

 • naruszać żadnych przepisów prawa;
 • naruszać Zasad zamieszczania ogłoszeń;
 • zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 • podawać fałszywych lub mylących informacji;
 • naruszać praw osób trzecich;
 • rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;
 • rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić Ogłoszenia.com oraz interesom lub własności użytkowników serwisu Ogłoszenia.com ;
 • podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu Ogłoszenia.com ;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;
 • korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony Ogłoszenia.com i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
 • omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu Ogłoszenia.com .

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie Ogłoszenia.com , oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

Nadużywanie serwisu Ogłoszenia.com . Ogłoszenia.com oraz społeczność użytkowników Ogłoszenia.com współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu Ogłoszenia.com , jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony Ogłoszenia.com , czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu Ogłoszenia.com lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

Globalny rynek. Niektóre funkcje serwisu Ogłoszenia.com mogą powodować, że Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane w innych serwisach, które należą do rodziny PROXUS Media Group, np. na stronach z ogłoszeniami drobnymi w innych krajach. Korzystając z serwisu Ogłoszenia.com , wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenia mogą być wyświetlane na tych innych stronach. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane jest Twoje ogłoszenie, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Jeśli zdecydujesz się na zamieszczenie swojego ogłoszenia w innej stronie i innym serwisie, możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twoje ogłoszenie, jeśli zostanie zgłoszone na którejkolwiek z naszych stron, lub jeśli uznamy, że powoduje problemy albo narusza przepisy prawa lub obowiązujące zasady.

Opłaty i usługi. Korzystanie z serwisu Ogłoszenia.com jest w zasadzie bezpłatne, jednak czasami pobieramy opłaty za pewne usługi. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas zamieszczania ogłoszenia. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o zmianach w naszych zasadach dotyczących opłat poprzez zawiadomienie opublikowane na forum dyskusyjnym. Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Nasze opłaty nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie. Jeśli nie będziesz regulował opłat na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług. Jeśli uregulowanie opłat przy pomocy wybranej przez Ciebie metody płatności nie powiedzie się lub gdy Twoje konto będzie zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności.

Treść. Serwis Ogłoszenia.com zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona Ogłoszenia.com jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie Ogłoszenia.com lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu Ogłoszenia.com bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu Ogłoszenia.com . Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony Ogłoszenia.com (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez Ogłoszenia.com (tj. świadczenia usług hostingowych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że Ogłoszenia.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.

Naruszanie praw. Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie Ogłoszenia.com .pl osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oferują dużą liczbę bardzo zróżnicowanych produktów. Uprawnione strony, w szczególności właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych ofert. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez Ogłoszenia.com .

Zgłaszanie naruszeń:

Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go listownie do Ogłoszenia.com . Aby móc zgłaszać ogłoszenia, które naruszają Twoje prawa własności, prosimy o wypełnienie tego formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strony zgłaszające ogłoszenia są albo uprawionymi stronami, albo ich oficjalnie upoważnionymi przedstawicielami prawnymi. Informacje te muszą również umożliwiać Ogłoszenia.com jednoznaczne rozpoznanie ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do Ogłoszenia.com , korzystając z podanego Ci adresu e-mail.

Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że oferowane produkty nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego ani innych praw własności intelektualnej stron trzecich.

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z Ogłoszenia.com .pl korzystając z naszego działu Pomocy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych użytkowników.

Nie ingerujemy w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie Ogłoszenia.com jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.

W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu Ogłoszenia.com , nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości wyższej z kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 500 złotych.

Informacje osobiste. Korzystając z serwisu Ogłoszenia.com , wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę Ogłoszenia.com swoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym, chyba że poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać takich informacji.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a Ogłoszenia.com , zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę Pomocy Ogłoszenia.com . Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie Ogłoszenia.com stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a Ogłoszenia.com , zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Kanadzie. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko firmie Proxus Media Group, muszą być rozstrzygane przez sądy w Kanadzie. Wspólnie z Ogłoszenia.com zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji kanadyjskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Okręgowego w Toronto. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia muszą być wysyłane listem poleconym na adres Proxus Media Group, 80 Absolute Ave, Mississauga, Ontario, Canada. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 5 dni od daty ich nadania.

Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili dodania przez Ciebie kolejnego ogłoszenia lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile poprawiona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkowników i Ogłoszenia.com .

Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu Ogłoszenia.com , przejdź tutaj.

Zasady zamieszczania ogłoszeń w serwisie Ogłoszenia.com
Chcemy mieć pewność, że Ogłoszenia.com pozostaje dla każdego z naszych użytkowników serwisem możliwie jak najbardziej przejrzystym, przyzwoitym, przyjaznym i praktycznym. Anonse, które nie spełniają zasad zamieszczania ogłoszeń przedstawionych poniżej lub Zasadami korzystania, mogą zostać usunięte z naszych stron. Ogłoszeniodawcy, którzy regularnie naruszają nasze zasady zamieszczania ogłoszeń, mogą się spodziewać ograniczeń w dalszym korzystaniu z naszego serwisu.

Ogólne

Niepowtarzalność ogłoszeń
Zezwalamy na zamieszczanie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego danego przedmiotu, stanowiska pracy, usługi lub jakiejkolwiek innej oferty na Ogłoszenia.com . Oznacza to, że możesz mieć na stronach Ogłoszenia.com tylko jedno ogłoszenie dotyczące wybranej oferty. Prosimy, nie zamieszczaj tego samego ogłoszenia (nawet ułożonego innymi słowami!) wielokrotnie w tej samej kategorii lub w wielu kategoriach. Jeżeli dane ogłoszenie pasuje do kilku kategorii, prosimy o zdecydowanie się na jedną z nich – najbardziej adekwatną. Wszelkie powtórzone ogłoszenia będą przez nas usuwane, a w przypadku regularnego powtarzania tych samych anonsów możemy ograniczyć dostęp do strony. Jeśli chcesz, aby ogłoszenie pojawiło się na górze listy, możesz je zamieścić ponownie. Dotyczy to również zamieszczania tego samego ogłoszenia w innych stronach Ogłoszenia.com – patrz niżej.

Zamieszczaj ogłoszenia na lokalnej stronie Ogłoszenia.com

Prosimy o zamieszczanie ogłoszeń na stronie najbliższej pod względem geograficznym własnemu miejscu zamieszkania. Akceptujemy tylko ogłoszenia zorientowane pod kątem konkretnego miejsca i adekwatne dla lokalnej społeczności i jedynie w języku polskim. Jeśli na przykład ktoś szuka kwatery lub pracy w Krakowie, powinien odwiedzić stronę Ogłoszenia.com dla Krakowa. Tego typu lokalne podejście stanowi charakterystyczną cechę serwisu Ogłoszenia.com .

Zamieszczaj ogłoszenia w odpowiedniej kategorii

Zamieszczaj ogłoszenia we właściwej kategorii. Dzięki temu ogłoszeniodawcy docierają do odpowiednich osób, a użytkownicy znajdują to, czego szukają. Podane poniżej wytyczne dotyczące kategorii określają, jakie ogłoszenia akceptujemy w każdej kategorii, a jakich nie możemy zaakceptować w poszczególnych działach.

Linki do stron innych serwisów ogłoszeń, sprzedaży nieruchomości, randkowych czy pośrednictwa pracy

Prosimy o niezamieszczanie w ogłoszeniach linków prowadzących do anonsów na innych zewnętrznych stronach. Na serwisie Ogłoszenia.com postaraliśmy się zapewnić Ci wszystkie narzędzia i funkcje niezbędne do przygotowania udanego ogłoszenia, dlatego nie potrzebujesz kierować odbiorców pod inny adres.

Żadnego spamowania poprzez słowa kluczowe

"Spamowaniem kluczami" nazwaliśmy praktykowanie zamieszczania wielu nieodpowiednich wyrażeń słownych w anonsach (najczęściej w tytule ogłoszenia, oraz lokalizacji), po to, by zwiększyć swoją pozycję (tzw.ranking) w wyszukiwarkach. Nie zezwalamy na takie działania na Ogłoszenia.com , gdyż jest to bardzo denerwujące dla naszych użytkowników znajdujących nieodpowiednie anonse w swoich wynikach wyszukiwania, powoduje trudności w czytaniu ogłoszeń i stwarza podłoże pod nierówne pole walki.
Ogłoszenia.com zastrzega sobie prawo do usuwania, po uprzednim ostrzeżeniu lub bez ostrzeżenia, wszelkich ogłoszeń mijających się z interesami społeczności Ogłoszenia.com lub bezwartościowych z jej punktu widzenia.

Pokoje do wynajecia

Wszystkie sekcje kategorii „Pokoje do wynajęcia” mają służyć do zamieszczania ogłoszeń osobom indywidualnym, będącym członkami społeczności Ogłoszenia.com , które chcą powiadomić innych o zakwaterowaniu, a NIE do reklamy komercyjnej czy promocji firm.
Podstawowa zasada: jeżeli mieszkasz w domu lub mieszkaniu, w którym chcesz wynająć pokój, możesz zamieścić ogłoszenie w tym dziale. Jeśli nie mieszkasz pod danym adresem, kategoria „Pokoje do wynajecia” nie jest przeznaczona dla Ciebie.
Ogłoszenia zamieszczane „na oślep” w wielu, często nieistotnych, kategoriach będą usuwane.
Żadnych linków do innych stron dotyczących zakwaterowania.

Dom/Mieszkanie – wynajmę

Kategoria „dom/mieszkanie” służy do zamieszczania ogłoszeń o wynajmie całych domów lub mieszkań, w tym również kawalerek. Pokoje w mieszkaniach lub domach prosimy ogłaszać w dziale „Pokoje do wynajecia”.
Nie akceptujemy ogłoszeń agencji/ biur itp. pobierających opłaty przed pokazaniem nieruchomości.
Pamiętaj, aby każdy Twój anons dotyczył tylko JEDNEGO domu lub mieszkania.
Żadnych linków do innych stron dotyczących zakwaterowania.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania ogłoszeń łamiących nasze zasady zamieszczania i/lub nasze warunki.

Sprzedam

Kategorię „Sprzedam” zaprojektowano z myślą WYŁĄCZNIE o prywatnych sprzedających i kupujących. Jeśli jesteś sprzedawcą detalicznym, reprezentujesz firmę handlową albo ogłoszenia pomagają Ci w prowadzeniu działalności gospodarczej, skorzystaj z działu „Usługi”.
Żadnych linków do serwisów aukcyjnych ani do anonsów umieszczonych na innej stronie internetowej. Pamiętaj, że w swoim anonsie możesz użyć dowolnej liczby słów, a nawet zamieścić w nim zdjęcia, dlatego nie potrzebujesz kierować odbiorców pod inny adres.
Bilety na imprezy sportowe lub muzyczne w cenie wyższej lub niższej niż oryginalna należy bezwzględnie podawać cenę oryginalną. Nie mamy zamiaru nakręcać koniunktury konikom, dlatego anonse bez oryginalnej ceny biletu będą usuwane.
Nie akceptujemy ogłoszeń o sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej. W sprawie informacji o możliwościach zwrotu lub wymiany biletów na tego typu imprezy radzimy nawiązać kontakt z PZPN-em lub konkretnym klubem piłkarskim.
Nie zezwalamy na zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży CZEGOKOLWIEK niezgodnego z prawem, w tym między innymi: narkotyków, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej (patrz powyżej), leków sprzedawanych na receptę.
Nie akceptujemy ofert sprzedaży ŻADNYCH prac maturalnych, licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.
W przypadku ogłoszeń dotyczących zwierząt — patrz punkt Zwierzaki.

Oddam za darmo

Ta opcja ma służyć osobom, które chcą w sposób uczciwy i rzetelny ofiarować jakieś przedmioty za darmo innym członkom społeczności.
Nie akceptujemy w tej opcji ofert usługowych – ani prywatnych, ani komercyjnych.
Nie akceptujemy anonsów, w których ogłoszeniodawca życzy sobie otrzymać coś w zamian za swój przedmiot, czy to w rozumieniu finansowym, czy jakimkolwiek innym.
Nie akceptujemy tym samym anonsów, w których ogłoszeniodawca żąda za swój przedmiot zapłaty.
Prosimy- żadnych anonsów o zwierzakach – takie ogłoszenia powinny trafiać do sekcji „Zwierzęta”.

Lista przedmiotów, których nie możesz ogłaszać na Ogłoszenia.com :

 • Akcje i papiery wartościowe
 • Alkohol
 • Artykuły należące do Sił Zbrojnych oraz Policji
 • Broń i noże, włączając w to pistolet do paintballa, broń peletową, gaz łzawiący, noże sprężynowe, paralizatory, scyzoryki oraz broń wykorzystywaną w sztukach walki
 • Broń palna i amunicja
 • Dekodery telewizji satelitarnej, cyfrowej i kablowej
 • Dokumenty tożsamości, dane osobowe, listy mailingowe i personalne dane finansowe
 • Fajerwerki, petardy, materiały wybuchowe
 • Gatunki uznane za chronione lub zagrożone wyginięciem
 • Krew, płyny ludzkie, organy ludzkie, szczątki ludzkie
 • Leki i artykuły dostępne na receptę
 • Leki i artykuły niewymagające recepty, z wyłączeniem leków ziołowych, pod warunkiem, że nie są one porównywane do produktów wydawanych na receptę lub nie są zatwierdzone przez agencje farmaceutyczne.
 • Losy loterii, Zakłady Bukmacherskie oraz Automaty do Gier
 • Marketing wielopoziomowy, piramidy i systemy sieciowe
 • Materiały, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż), software lub inne przedmioty cyfrowe, do których sprzedaży nie masz praw.
 • Materiały łatwopalne oraz materiały radioaktywne, toksyczne oraz wybuchowe.
 • Materiały o charakterze obraźliwym
 • Materiały tylko dla dorosłych, obsceniczne, o treści pornograficznej lub mogące wyrządzić szkody innym osobom
 • Narkotyki i akcesoria z nimi związane oraz przedmioty używane do produkcji narkotyków
 • Narzędzia ułatwiające włamania
 • Nielegalne przedmioty oraz zabronione i/lub nielegalne usługi
 • Nielegalne wyposażenie telekomunikacyjne oraz elektroniczne, czytniki kart, haseł, skanery radarów, sprzęt do kontroli ulicznej sygnalizacji świetlnej lub kablowe deszyfratory
 • Oprogramowania odblokowujące lub odbezpieczające
 • Pestycydy
 • Podrabiane pieniądze i znaczki pocztowe
 • Prostytucja lub ogłoszenia oferujące seks, seksualne usługi i przysługi lub seksualne czynności w zamian za cokolwiek
 • Przedmioty objęte embargiem
 • Przedmioty skradzione
 • Przedmioty wycofane z obrotu
 • Rośliny, nasiona oraz owady będące pod ochroną
 • Sprzedaż prac maturalnych, magisterskich, doktorskich i innych prac zaliczeniowych
 • Tytoń i wyroby tytoniowe
 • Umowy i bilety okresowe (np. autobusowe, pociągowe itp.) oraz bilety na mecze piłki nożnej
 • Urządzenia do obserwacji i inwigilacji – takie jak urządzenia podsłuchowe
 • Urządzenia elektroniczne - takie jak sprzęt do transmisji radiowej czy blokujący działanie radarów
 • Urzędowe dokumenty identyfikacyjne, licencje i umundurowanie
 • Usługi typu eskort, które oferują lub sugerują seksualne usługi
 • Używane i odbudowane baterie lub baterie zawierające rtęć
 • Używane kosmetyki
 • Zdjęcia lub obrazy pokazujące nagość

Zwierzaki

Sekcja „Zwierzęta” istnieje w serwisie Ogłoszenia.com po to, by pomagać członkom społeczności w znajdowaniu dla ich milusińskich nowych domów – dobrych, przytulnych i bezpiecznych. Ten dział NIE dotyczy komercyjnego handlu zwierzętami, handlu psami przeznaczonymi do walki lub usług reprodukcyjnych jakiegokolwiek zwierzaka. Jakiekolwiek ogłoszenia podejrzane o tego typu działalność, zostaną natychmiast usunięte ze strony.
Użytkownicy odpowiedzialni są za dotrzymanie obowiązujących warunków dotyczących kupna, sprzedawania lub zamieszczania ogłoszenia na Ogłoszenia.com .
Zachęcamy, gdzie to możliwe, do adoptowania zwierzaków oraz do sterylizacji i wszczepiania mikrochipów. Jeśli chcesz poznać więcej porad na temat opieki nad zwierzakami, zapraszamy Cię do działu: Poradnik Ogłoszenia.com dla odpowiedzialnych właścicieli zwierzaków.

Poniższe rasy psów uznane zostały w Polsce za niebezpieczne i dlatego jedynie licencjonowane hodowle mają prawo ogłaszać je na Ogłoszenia.com Polska. Hodowle tych psów muszą koniecznie podać swoją nazwę w ogłoszeniu:

 • Amerykański pit bull terrier;
 • Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • Buldog amerykański;
 • Dog argentyński;
 • Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • Tosa inu;
 • Rottweiler;
 • Akbash dog;
 • Moskiewski stróżujący;
 • Owczarek kaukaski

Społeczność

Cały dział „Społeczność” jest przeznaczony WYŁĄCZNIE dla ogłoszeń pochodzących od indywidualnych użytkowników społeczności Ogłoszenia.com , NIE ZAŚ do celów reklamy, ogłoszeń komercyjnych lub promocji. 

Korepetycje:

Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń o tłumaczeniach (są to anonse o charakterze komercyjnym), ogłoszeń o pisaniu prac maturalnych, licencjackich, magisterskich itp., a także ogłoszeń oferujących pomoc w ich pisaniu.
Wszelkie anonse podejrzewane o któreś z powyższych przewinień będą usuwane.

Towarzyskie

Sekcja „Towarzyskie” jest przeznaczona WYŁĄCZNIE dla indywidualnych członków społeczności — nie dla firm, organizatorów imprez, serwisów towarzysko- randkowych ogłaszających swoje usługi. Jeśli jesteś usługodawcą działającym w powyższej roli, skorzystaj z kategorii „Usługi”.
Przyjaciele – Wsoólny czas (np. przyjaciele, dziewczyna szuka chłopaka, itp.):

 • Ten dział jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które UKOŃCZYŁY 18 lat.
 • Żadnych ogłoszeń towarzyskich (o podłożu czysto seksualnym). Takie anonse powinny być zamieszczone w dziale „Towarzyskie”.
 • Sugerujemy nie umieszczać w tego typu anonsach numerów telefonów ani numerów GG, nauczeni doświadczeniem, że prowadzi to czasem do niewłaściwego ich wykorzystania (np. do głupich telefonów i innych dowcipów).
 • Żadnych linków do serwisów randkowych. Pamiętaj, że możesz dodać zdjęcia do swojego ogłoszenia na Ogłoszenia.com .
 • Żadnych nagich zdjęć.
 • Nie zezwalamy na zamieszczanie ogłoszeń promujących COKOLWIEK niezgodnego z prawem lub niestosownego, w tym: prostytucji, sponsoringu, rekrutacji do filmów dla dorosłych, pracy na czatach, agencji towarzyskich, masażu erotycznego.

Zapisujemy WSZYSTKIE adresy IP ludzi zamieszczających ogłoszenia w Ogłoszenia.com (więc każdy pozostawiaza sobą ślady). Jeżeli będziesz zakłócać działanie serwisu, podejmiemy stosowne kroki.

Imprezy

Ten dział służy jako kalendarium wydarzeń artystycznych. Nie przyjmujemy tutaj ogłoszeń kupna lub sprzedaży biletów, przejazdów (np. na koncerty) oraz reklamowania swoich usług lub lokali.

Praca

Każde ogłoszenie typu „dam pracę” może dotyczyć tylko jednego, konkretnego stanowiska (wakatu). Nie zezwalamy na anonse ogólnikowe, dotyczące wielu posad wymienionych w jednym ogłoszeniu.
Każde ogłoszenie w dziale „Praca„ powinno dokładnie precyzować i opisywać funkcję stanowiska.
Każde ogłoszenie w dziale „Praca„ powinno dokładnie precyzować miejsce pracy.
Anonse dotyczące szkoleń lub dni otwartych mogą pojawiać się tylko w odpowiedniej kategorii szkoleń i dni otwartych w dziale „Firmy i Usługi”.
Anonse dotyczące jakichkolwiek usług lub reklam prosimy dodawać jedynie w dziale w dziale: „Firmy i Usługi”.
Każda oferta pracy musi być napisana w języku polskim.
Od agencji rekrutacji wymagamy otwartego poinformowania o prowadzeniu tego typu działalności.
Nie przyjmujemy ogłoszeń, które wymagają od kandydatów przesłania pieniędzy lub zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu uzyskania dalszych informacji na temat posady.
Nie akceptujemy posad, w których wynagrodzenie jest wyłącznie prowizyjne, pracy w marketingu wielopoziomowym (MLM), ani ogłoszeń dotyczących pracy z domu.
Nie przyjmujemy ogłoszeń reklamujących piramidy finansowe ani inne systemy „wielopoziomowego marketingu”.
Nie przyjmujemy ogłoszeń z linkami innych stron internetowych, oferujących użytkownikom funkcje zamieszczania ofert pracy.
Oferty pracy należy zamieszczać w tej kategorii, która jak najlepiej odpowiada rzeczywistemu charakterowi oferowanego stanowiska, a nie charakterowi firmy-pracodawcy lub całej branży. Jeżeli nie masz pewności, zamieść ogłoszenie w kategorii „Praca inne”.
Prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza oferty pracy. Na przykład pole „Tytuł ogłoszenia” powinno zawierać TYLKO tytuł oferowanego stanowiska, bez szczegółowych danych, takich jak nazwa firmy, miejsce pracy czy dane kontaktowe.
Nie akceptujemy anonsów informujących o poszukiwaniu modelek/modeli lub aktorek/aktorów, w których wykorzystywane są ogólnodostępne konta e-mailowe (wp, onet, o2 itp.) i/lub numery telefonów komórkowych. Autorzy tego typu ogłoszeń muszą BEZWZGLĘDNIE podawać adres e-mailowy oraz numer telefonu stacjonarnego zarejestrowanej agencji rekrutacji talentów.
Nie przyjmujemy ofert pracy w agencjach towarzyskich/branży erotycznej, pracy na czatach (sms-owych, video konferencjach itp).
W dziale dotyczącym pracy nie akceptujemy ogłoszeń testów medycznych, niezależnie od rodzaju.
Zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo pracy z 2004r) nielegalne jest publikowanie (lub przyczynianie się do publikowania) ogłoszeń wskazujących zamiar dyskryminowania kandydatów na pracowników pod kątem rasy, koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etniczno-narodowego. W ofertach pracy jest też sprzeczne z prawem wskazywanie zamiaru dyskryminowania kandydatów na pracowników na podstawie ich płci, wieku lub stanu cywilnego (Rozdz. II, Art. 11 §2 oraz Art.11 §3).
Jeśli poszukujesz zatrudnienia, zapoznaj się z naszym sposobem zamieszczania ogłoszeń w dziale Praca. Ogłoszenia osób szukających pracy, oznaczających swoje anonse jako "Oferuję" nie będą akceptowane.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania bez zwrotu kosztów anonsów łamiących zasady zamieszczania i/lub Zasady korzystania z serwisu Ogłoszenia.com .

Szukam pracy

Ta opcja ma służyć osobom prywatnym, a nie firmom lub podmiotom reklamującym swoje usługi.
Osoby niepełnoletnie prosimy o zamieszczenie informacji o zgodzie rodziców na możliwość podjęcia pracy.
Jeśli poszukujesz zatrudnienia, pamiętaj, żeby przy dodawaniu oferty wybrać opcję "Szukam". Ogłoszenia osób, które szukają pracy, a oznaczą swoje anonse jako "Oferuję", są uznawane jako źle skategoryzowane i mogą zostać usunięte.

Usługi

Dział „Usługi” służy rozmaitym firmom i podmiotom gospodarczym do zamieszczania anonsów reklamujących ich usługi. 
Ten dział nie jest przeznaczony do zamieszczania ogłoszeń o pracę.
Prosimy o niezamieszczanie adresów stron internetowych oraz numerów telefonu w tytule ogłoszenia, gdyż to utrudnia czytelność ogłoszeń.
Ogłoszenia dotyczące usług masażu muszą zawierać informacje o kwalifikacjach oraz stwierdzenie, że nie chodzi o ofertę usług seksualnych. Nie akceptujemy ponadto ogłoszeń wykorzystujących ogólnodostępne konta e-mailowe (np. hotmail czy yahoo) i/lub numery telefonów komórkowych. Ogłoszeniodawca musi dysponować aktualnym firmowym (służbowym) adresem e-mail.
Niedozwolone są ogłoszenia wielokrotnie powtórzone (zamieszczanie wielu anonsów reklamujących w kółko usługi jednej i tej samej firmy). Ogłoszenia wielokrotnie powtórzone są niezwykle irytujące zarówno dla serwisu Ogłoszenia.com , jak i naszych użytkowników, ponieważ nie dodają żadnej nowej wartości w kategoriach, w których się pojawiają. Dlatego prosimy: reklamuj swoje usługi nie częściej niż raz dziennie. Regularne powtarzanie tych samych ogłoszeń reklamowych może prowadzić do całkowitego usunięcia z naszego serwisu WSZYSTKICH Twoich anonsów.
Ogłoszenia dotyczące usług finansowych muszą zawierać prawidłowy adres e-mail firmy i firmowy stacjonarny numer telefonu.

Czy masz pytanie dotyczące zasad zamieszczania ogłoszeń?

Jeśli masz do nas inne pytania dotyczące zasad zamieszczania ogłoszeń, prosimy napisz do nas, abyśmy mogli przyjść Ci z pomocą!

Copyright 2009 Proxus Media Group. Wszelkie prawa do kopiowania, wykorzystywania zamieszczonych tresci zabronione.