OFERUJĘ POMOC W DOMU ( SPRZĄTANIE , DROBNE NAPRAWY itp. ) i W OGRODZIE ( KOSZENIE TRAWY , PORZĄDKOWANIE itp. ) KAŻDEGO DNIA O KAŻDEJ PORZE .
CENA DO UZGODNIENIA .

KONTAKT .

TELEFON - 8 7 2 2 2 3 5 3 7 8

e-mail - 294318@gmail.com
______________________

OFFER HELP HOME ( CLEANING , MINOR REPAIRS etc.) AND IN THE GARDEN ( MOWING GRASS , CLEANUP etc.) EVERY HOUR OF EVERY DAY .
NEGOTIATED PRICE .

CONTACT .

PHONE - 8 7 2 2 2 3 5 3 7 8

e-mail - 294318@gmail.com