Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych

Kategoria: Szkolenia BHP

Koszt szkolenia: 30 zł brutto.os.

Typ szkolenia: E-learning na platformie

Opis: Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Jak zapisać się na szkolenie?

www.julamedia.pl
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

Kiedy rozpoczyna się szkolenie? Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 8 – godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Czas dostępu: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia zamówienia. W dowolnym tempie można wykonać szkolenie.

Po ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie z indywidualnym numerem i hologramem potwierdzające odbycie szkolenia (wystawiane są na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Program szkolenia:

1. Wybrane akty prawne.
2. Zagrożenia czynnikami w pracy.
3. Stanowisko biurowe.
4. Postępowanie w razie wypadków.
Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym.

Warunki zaliczenia:

Uzyskanie pełnej aktywności czasowej w szkoleniu,
Zaliczenie testu wiedzy na min 80%

Korzyści:

- Uczestnik szkolenia nabywa kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontakt

SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
https://julamedia.pl/kategoria-produktu/szkolenia/szkolenia-bhp/
Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)
szkolenia@julamedia.pl